شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

منطقه سه شهرداري قزوين به 479 پيام مردمي در بهار 96 پاسخ داد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: سامانه 137 منطقه سه شهرداري قزوين در فصل بهار 96 به 479 پيام مردمي پاسخ داده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ کيومرث فدائي‌فر افزود: در اين مدت منطقه سه شهرداري قزوين در ناحيه مينودر به 142 پيام، در ناحيه مهديه به 167 پيام، در ناحيه انديشه به پنج پيام، در اجراييات منطقه 3 به 126 پيام و در عمراني منطقه 3 به 39پيام   پاسخ داده است.

وي بيان کرد: همچنين در مدت زمان ياد شده از 479 پيام مردمي 83پيام تائيد انجام کار شده و 76پيام در دست اقدام است.

اين مقام مسوول افزود: همچنين در مدت زمان ياد شده از 479 پيام مردمي 219پيام رضايت عملکرد و 92 پيام اطلاع رساني بوده است.

فدائي فر گفت: بيشترين تماس مردمي با سامانه 137 درباره سد معبر، روکش آسفالت، لکه‌گيري، ترميم ترانشه، پياده‌روسازي و تخلفات ساختماني بوده است.

اين مقام مسوول از شهروندان درخواست کرد تا در زمان تماس با سامانه 137نسبت به اعلام آدرس دقيق، مشكلات و مسائل موجود دقت لازم را داشته باشند و براي رفع آنها تعجيل نكنند تا شهرداري بتواند با پيمودن مراحل قانوني و تهيه لوازم و تجهيزات مورد نياز مشكلات و موراد درخواستي را بر طرف کند.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: تعداد زيادي از درخواست‌ها، مشكلات معابر و محلات مي‌باشد كه در قالب پروژه بايد حل و فصل شود.

پايان پيام

  

تصاویر مرتبط