چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

با مشارکت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛

همايش «جامعه عفيف زمينه ساز ظهور» در قزوين برگزار شد

به مناسبت هفته عفاف و حجاب؛ همايش «جامعه عفيف زمينه ساز ظهور» با مشارکت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري، شوراي فرهنگي سازمان بهزيستي و امور بانوان و خانواده استانداري قزوين در سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ بيدخام،مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري قزوين در اين مراسم گفت:با آگاهي بخشي به جوانان در خصوص پذيرفتن اعتقادي عفاف و حجاب مي توان نسلي معتقد به ارزش هاي اسلامي تربيت کرد.

مريم بيدخام افزود:مهم ترين آثار حجاب بر اساس روايات اسلامي،حفظ کرامت و شخصيت زنان و تکريم بنيان خانواده و تقويت آن است.

وي اظهار کرد: بانک اطلاعاتي بانوان توانمند استان راه‌اندازي شده است بنابراين بانواني که در عرصه هاي مختلف توانمندي دارند، مي‌توانند در اين سامانه ثبت‌نام کنند تا از توان آنها در پيشبرد اهداف در حوزه هاي مختلف در صورت نياز استفاده کنيم.

رعايت عفاف و حجاب کاهش آسيب هاي اجتماعي را به دنبال دارد

حکيم جوادي،استاد حوزه و دانشگاه نيز گفت:رعايت عفاف و حجاب منجر به کاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود.

منيژه حکيم جوادي افزود: جامعه ما به عنوان مردمي مسلمان متناسب با آموزه‌ هاي اسلامي باشد،اظهار کرد: همان گونه که رعايت حجاب و عفاف در جامعه آثار مثبتي را به همراه دارد، رعايت نکردن آن نيز آثار سوء به همراه خواهد داشت.

اين استاد حوزه علميه از بين رفتن حيا و ترويج فساد را از جمله آثار سوء رعايت نکردن حجاب خواند و گفت: اين موضوع همچنين موجب مي‌ شود تا دختران و زنان در معرض آسيب هاي مختلف ديگري نيز قرار گيرند.

حکيم جوادي يکي از ملزومات رسيدن به اهداف متعالي و بهره مندي را از صفات انساني و تبعيت از دستورالعمل هاي الهي، عفاف و حجاب است.

وي افزود:يکي از معضل هاي جامعه کنوني اين است که دختران مادران محجبه از پوشش کافي برخوردار نيستند و دليل اصلي اين تعارض ها آن است که خانواده‌ها تصور مي‌کنند، مساله حجاب دختران آن‌ها بر عهده دولت است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط