شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

بهرامي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد؛

آغاز عمليات گابيون‌بندي و اجراي کالورت در معبر شماره 10 شهرک عظيميه

سليمان بهرامي؛ مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت: عمليات گابيبون بندي و اجراي کالورت در معبر شماره 10 شهرک عظيميه با هدف تسريع در روند اجراي اين پروژه آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛  بهرامي افزود: عمليات گابيون

بندي براي اجراي عمليات عمراني و اجراي پل در معبر شماره 10 شهرک عظيميه با

توجه به تغييرات نقشه از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري آغاز شد. 

بهرامي خاطرنشان کرد: همچنين عمليات کالورت در نقاط جي 1 در معبر شماره  10

شهرک عظيميه  با 225 مترمکعب خاکبرداري و اجراي بتن در حال اجرا مي باشد.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين تصريح کرد:  براي کابيون بندي ميزان 565 متر

مکعب خاکبرداري و 80 مترمکعب بتن صورت گرفته است.

بهرامي در پايان گفت: براي اجراي اين پروژه از ماشين آلاتي مانند گريدر، غلتک، لودر و

4 عدد کاميون جهت حمل مصالح در خيابان نيز استفاده مي‌شود.

 

تصاویر مرتبط