شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

فخار، مدير ورزش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين:

مسابقه تيراندازي و دارت بانوان جام رمضان کارکنان شهرداري قزوين برگزار شد

فخار، مدير ورزش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت:مسابقه دارت و تيراندازي بانوان جام رمضان با هدف ايجاد شادابي و نشاط در بين کارکنان شهرداري قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سيد علي فخار افزود: در اين دوره از رقابت بيش از 50 نفر حضور داشتند.

وي اظهار کرد:«مرضيه شيري» از معاونت فني عمراني،«سيده صالحي» از سازمان ترافيک و «فاطمه حيدري » از سازمان آرامستان ها » عناوين قهرماني دارت جام رمضان شهرداري قزوين را به خود اختصاص دادند .

فخار افزود:«مولود قدسي» از شهرداري منطقه دو،«مرضيه رجائي» از سازمان آرامستانها و «فاطمه نخستين احمدي » از شهرداري منطقه سه» عناوين قهرماني تيراندازي جام رمضان شهرداري قزوين را به خود اختصاص دادند .

وي خاطرنشان کرد: به نفرات برتر مسابقات تيراندازي و دارت، جوايزي اهداء خواهد شد.

 

تصاویر مرتبط