شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

مظفري، مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين:

رعايت ايمني، بهداشت و آراستگي در محيط کار ضروري است

محمدصادق مظفري، مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: رعايت ايمني، بهداشت و آراستگي در محيط کار در واحدهاي ستادي مورد تاکيد است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين، وي افزود: بازديد دوره اي، با هدف ارتقاء سطح بهداشت ، ايمني و آراستگي محيط کار انجام مي شود و در آن مسايل مربوطه مورد تاکيد قرار مي‌گيرد.

مظفري، رعايت ايمني در محيط کار را موجب سلامت نيروي کار دانست و تصريح کرد:  با توجه به اهميت موضوع ايمني و بهداشت، اين بازديد ها در دوره هاي يک ماهه و در قالب يک برنامه زماني مشخص انجام مي شود و در آن  سعي مي شود اهميت موضوع براي همکاران شناسايي و يادآوري شود.

وي گفت:  برنامه بازديدهاي ادواري از سال 1385 در سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين اجرايي شده و ادامه دارد.

 

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط