سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

هنرور، مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين خبر داد؛

تعامل و همکاري شهرداري قزوين براي تسريع در پروژه فاضلاب ناحيه منفصل دانش و ناصرآباد

هنرور، مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين گفت:شهرداري قزوين با شرکت آب و فاضلاب شهري براي تسريع در پروژه فاضلاب ناحيه منفصل دانش و ناصرآباد تعامل و همکاري خواهد داشت.

هنرور در جلسه هماهنگي براي سرعت بخشيدن به پروژه فاضلاب ناحيه منفصل شهري دانش و ناصرآباد افزود: قزوين که از ديرينه و تاريخ ارزشمندي برخوردار مي‌باشد شايسته است دستگاه‌هاي خدمات‌رسان با شهرداري با نگاه کلان در اين شهر، بيش از پيش همکاري و تعامل داشته باشند.

وي گفت: با توجه به اينکه شبکه آب ناحيه منفصل شهري دانش و ناصرآباد از شرکت آب و فاضلاب روستايي به شرکت آب و فاضلاب شهري واگذار شده است و اکنون اين شرکت طراحي شبکه فاضلاب اين 2 ناحيه منفصل را انجام داده و در حال اجراي شبکه فاضلاب است.

اين مسوول بيان کرد: پيش از اين به دليل رهاسازي فاضلاب منازل به انهار و معابر در ناحيه منفصل شهري دانش و ناصرآباد مشکلات و مخاطرات بهداشتي فراواني براي اين 2 ناحيه منفصل به وجود آمده بود که پس از پايان اين پروژه  اين معضلات حل خواهد شد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: شهرداري قزوين با حمايت و پشتيباني شوراي اسلامي شهر بر آن است براي رفاه حال شهروندان در صدور مجوزات حفاري شبکه آب و فاضلاب شهري همکاري و تعامل کند تا روند اجراي پروژه بيش از پيش سرعت پيدا کند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط