چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين خبر داد؛

بهره‌برداري از عرشه جنوبي تقاطع غيرهمسطح ابوترابي تا پايان خردادماه سال جاري

سيد محمد علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت: عرشه جنوبي پروژه تقاطع غيرهمسطح ابوترابي اکنون مراحل نهايي و تکميلي خود را طي مي کند و به زودي به بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش روابط عمومي معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين؛ علمي افزود: مراحل نهايي عمليات عمراني عرشه جنوبي تقاطع غيرهمسطح ابوترابي شامل پريدال گذاري ،آرماتور بندي و بتن ريزي عرشه و خاکريزي(درناژ)پشت کوله ها به پايان رسيده است.

وي گفت:اکنون عمليات زيرسازي و روکش آسفالت، خط‌ کشي مسير و تأمين روشنايي نيز در حال انجام است و اميدواريم اين پروژه راهگشاي ترافيکي کمربندي شرقي قزوين، در خرداد ماه سال جاري آماده تحويل به شهروندان شود.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط