سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

مظفري، مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين:

بازيگاه بوستان ملت تجهيز و ايمن‌سازي شد

مظفري، مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: با هدف ارتقاء سطح کيفي بازيگاه،وسايل بازي بوستان ملت تجهيز و ايمن‌سازي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين؛ مظفري افزود: با توجه به استقبال  زياد شهروندان از بوستان ها و به منظورارتقاء سطح کيفي بازيگاه بوستان ها و افزايش سطح  ايمني و سلامت کودکان کف پوش و وسايل بازي بوستان ها به تدريج تجهيز و نوسازي مي شوند.

مديرعامل سازمان پارک ها  بيان کرد: جمع آوري وسايل بازي آهني و غير ايمن و جايگزيني آن با وسايل پلي اتيلن و استاندارد ، تعويض بخش هاي تخريب شده وسايل بازي پلي اتيلن،  شناسايي و ايمن سازي  بسترهاي ايجاد خطر، تعويض و نصب فوم گرانوله از جمله برنامه هاي در دست اقدام براي نوسازي و تجهيز بازيگاه بوستان ها مي باشد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط