سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

تصويب ضوابط و مقررات شهر قزوين و طرح مناطق 4و 5 جديد طرح تفصيلي شهر قزوين

فرزانه نظري پورِ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 4، 5 و 6 جديد شهر قزوين تصويب شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: پيرو تصويب منطقه 1 ، 2 و 3 جديد شهر قزوين در دبيرخانه کميسيون ماده 5 شهر  و با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته از سوي شهرداري قزوين و به جهت تعيين تکليف هر چه زودتر شهروندان موضوع بررسي و تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه 4، 5 و 6 جديد شهر در دستور کار دبيرخانه کميسيون ماده 5 قرار گرفت.

وي بيان کرد: در اين راستا پس از برگزاري 5 جلسه کميته فني در دبيرخانه کميسيون ماده 5 و بررسي کارشناسي طرح هاي موردنظر، سرانجام طرح اين مناطق با قيد فوريت و در جلسه کميسيون ماده 5 در سوم خردادماه1396 مطرح و با کليات طرح موافقت شد و مورد تصويب قرار گرفت.

اين مقام مسوول گفت: روند تصويب طرح تجديدنظر طرح تفصيلي مناطق 4 و 5 و منطقه 6 جديد شهر و همچنين ضوابط و مقررات سطح شهر مربوط به طرح موردنظر با ممهور شدن به مهر دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر به پايان رسيده  و در نهايت جهت اجرا به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط