شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

مظفري، مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين:

هرس فرم گياهان پرچيني در دست اجراست

مظفري، مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: براساس تقويم زمانبندي، عمليات هرس و فرم دهي گياهان پرچيني در دست اجرا قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوين؛ مظفري افزود: درختچه‌هاي موجود در حاشيه و ريفوژ مياني معابر اصلي شهر در اولويت اجرا قرار دارد و طبق برنامه ريزي صورت گرفته در حال اجراست.

مديرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري قزوين ادامه داد: نتايج حاصل از عمليات هرس درختچه ها، حذف شاخه هاي اضافي، شکسته و آفت زده وايجاد شکل ظاهري مناسب براي درختچه ها به عنوان يک هنر خاص در زيباسازي فضاي سبز شهري است. 

اين مقام مسئول تصريح کرد:  از بين بردن شاخه هاي آفت زده ، شکسته و بيمار و ايجاد شرايط مطلوب براي ورود نور و هواي کافي جهت رشد مناسب و ايده آل درختچه ها بسيار حائز اهميت است.

پايان پيام 

 

 

تصاویر مرتبط