پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

طرح تفصيلي مناطق 2 و 3 جديد شهر قزوين تصويب شد

فرزانه نظري‌پورِ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طرح تجديدنظر طرح تفصيلي مناطق 2 و 3 جديد شهر و همچنين ضوابط و مقررات سطح شهر مربوط به طرح مورد نظر در جلسات کميسيون ماده پنج تصويب شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: با توجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي شهرداري قزوين به جهت تعيين تکليف هر چه زودتر شهروندان و پيرو تصويب منطقه يک جديد شهر قزوين در دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر، موضوع بررسي و تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه 2 و3 جديد شهر و ضوابط و مقررات پيشنهادي سطح شهر دردستور کار دبيرخانه کميسيون ماده پنج قرار گرفته و همه طرح تصويب شد.

وي بيان کرد: در اين راستا پس از طي 6 جلسه کميته فني در دبيرخانه کميسيون ماده پنج و بررسي کارشناسي طرح‌هاي مورد نظر، سرانجام طرح اين مناطق با قيد فوريت و در جلسه کميسيون ماده پنج در دهم ارديبهشت ماه سال جاري مطرح و با کليات طرح موافقت و مورد تصويب قرار گرفت.

اين مقام مسوول بيان کرد: همچنين با توجه به برگزاري 7 جلسه کميته فني در دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر قزوين پيرامون ضوابط و مقررات ساخت و ساز پيشنهاد طرح تجديد نظر طرح تفصيلي جديد شهر قزوين، ضوابط موردنظر  در جلسه‌اي در بيستم ارديبهشت ماه سال جاري در کميسيون ماده پنج  شهر مطرح و با کليات ضوابط و مقررات پيشنهادي موافقت و اين ضوابط نيز مورد بررسي قرار گرفت.

 اين مقام مسئول گفت: روند تصويب طرح تجديدنظر طرح تفصيلي مناطق 2 و 3 جديد شهر و همچنين ضوابط و مقررات سطح شهر مربوط به طرح مورد نظر با ممهور شدن به مهر دبيرخانه کميسيون ماده پنج شهر به پايان رسيده  و در نهايت جهت اجرا به شهرداري ابلاغ خواهد شد.

 

پايان پيام

تصاویر مرتبط