شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح پايه اراضي بوستان ملي باراجين در محيط GIS تهيه شد

نقشه پايه اراضي بوستان ملي باراجين با لايه هاي مختلف اطلاعاتي در محيط GIS، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين تهيه شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي مدير عامل اين سازمان با اعلام اين خبر گفت: بهره مندي کارآمد از تمام فضاهاي بوستان ملي باراجين نيازمند داشتن اطلاعات هندسي و توصيفي از وضعيت اين منطقه مي باشد. بنابراين به منظور بهبود روند و مديريت يکپارچه آن، ايجاد بانک اطلاعاتي از اين بوستان امري ضروري است.

وي ادامه داد: حجم عظيم و متنوع اطلاعات موجود و مورد نياز، وجود محيط هاي مختلف ذخيره سازي و پردازش نقشه ها و اطلاعات، بخشي بودن اطلاعات و عدم دسترسي سريع و آسان کارشناسان به اطلاعات جامع هر بخش، جدا بودن اطلاعات مکاني (نقشه) و توصيفي در بيشتر موارد، دوباره کاري و عدم وجود اطلاعات به روز در مواقع ضروري از جمله مشکلات و تنگناهايي است که اين پروژه با هدف رفع و از ميان بردن آنها تعريف شده بود.

حافظي افزود: در اين پروژه ابتدا وضع موجود محدوده تأسيسات خدماتي احداث شده در بوستان به بهره گيري از تجهيزات مدرن نقشه برداري در سيستم مختصات جهاني (UTM) برداشت و به نقشه به روز آن تهيه شد.

وي خاطر نشان کرد: نقشه هاي توپوگرافي سال 79 مربوط به بخش جنوبي بوستان ملي باراجين شامل خطوط تراز مسيرها و جاده هاي اصلي محدوده هاي مزروعي و باغ ها، نقشه توپوگرافي تهيه شده در سال 81 از قسمت مرکزي بوستان شامل خطوط تراز مسيرهاي اصلي و تأسيسات و همچنين نقشه هاي توپوگرافي سال 90 مربوط به بخش شمالي بوستان با انجام پردازش هاي مخصوص زمين مرجع، هم بنا و به بانک اطلاعات بوستان اضافه شد.

اين مسؤول افزود: نقشه هاي معابر آسفالت شده سال 91، حريم و بستر رودخانه باراجين، نقشه طرح هادي روستاي باراجين، نقشه ثبتي و منابع طبيعي پلاک 36  اصلي روستاي باراجين پلاک 35 اصلي روستاي شفيع آباد و پلاک 30 اصلي روستاي عبدل آباد، نقشه هاي با مقياس يک پنجاه هزارم سازمان جغرافيايي کشور، نقشه هاي با مقياس يک بيست و پنج هزارم سازمان نقشه برداري و در نهايت عکس هاي هوايي مربوط به دهه 40 و سال 90 از ديگر نقشه ها و اطلاعاتي است که پس از زمين مرجع شدن وارد بانک اطلاعات شدند.

اين مسؤول گفت: با توجه به اينکه نقشه هاي دريافتي در سال هاي مختلف تهيه شده بود به لحاظ ارتفاعي داراي مبناي يکساني نبود، از همين رو عمليات تبديل ارتفاعي بر روي آنها انجام و هم مبنا شد. همچنين با توجه به اينکه نقشه هاي ارائه شده قسمت هاي مشترکي با هم داشتند هنگام يکپارچه سازي نقشه ها اطلاعات تکراري حذف و جديدترين و صحيح ترين رکورد نگه داشته شد و عمليات يکسان سازي لايه بندي نقشه ها نيز صورت گرفت و در پايان نيز همه نقشه ها در نرم افزار ArcGIS وارد شد.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط