دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

ذوالقدر، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين خبر داد؛

برگزاري مانور آتش‌نشانان در ساختمان‌هاي بلندمرتبه سارا موتور قزوين

ابوالفضل ذوالقدر، مديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين از برگزاري مانور اطفاء حريق و امداد و نجات در ساختمان‌هاي بلندمرتبه سارا موتور قزوين خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين؛ ذوالقدر افزود: اين مانور صبح روز دوشنبه 28 فروردين ماه سال جارياز سوي سازمان آتش نشاني و به منظور هماهنگي بيشتر نيروهاي عملياتي ايستگاه هاي مختلف در امر امداد رساني و ارزيابي و بررسي تجهيزات ساختمان هاي بلندمرتبه و همچنين مشخص شدن نقاط ضعف و قوت احتمالي در مواجهه با اينگونه حوادث برگزار شد.

ذوالقدر ادامه داد: در اجراي اين مانور که با مشارکت نيروي انتظامي، ستاد بحران و اورژانس برگزار شد، تعداد هشت دستگاه خودروي اطفاء حريق و امداد و نجات و 25 نيروي عملياتي از ايستگاه هاي شماره 2، چهار، 6 و هفت  آتش نشاني در محل حضور يافتند و به محض رسيدن به محل حادثه از طريق شيلنگ کشي در مسير راه پله ها خود را به محل حريق زده واقع در طبقه دهم اين ساختمان رسانده و نسبت به اطفاء حريق و ايمن سازي صحنه حادثه اقدام کردند و همچنين تعدادي از نفرات محبوس شده در ساختمان را توسط شوتينگ نجات خودروي نردبان 55 متري آتش نشاني از ارتفاع حدود 35 متري به پايين انتقال دادند.

ذوالقدر در پايان خاطر نشان کرد: اين مانور تحت نظارت مديران و روساي ايستگاه هاي آتش نشاني قزوين برگزار شد و تمامي موارد حائز اهميت در اين مانور جهت بررسي، ارزيابي و تحليل بيشتر ثبت شد.

پايان پيام