دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

1734 پرونده به کميسيون ماده صد منطقه سه شهرداري قزوين ارسال شد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در سال گذشته هزار و 696 پرونده به کميسيون ماده صد واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين ارسال شده که اين آمار در سال 94 نيز هزار و 734 پرونده بوده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: بيشترين پرونده ارسالي به کميسيون ماده صد در بهمن ماه سال گذشته با 218 پرونده و کمترين پرونده ارسالي به کميسيون ماده صد در فروردين ماه سال گذشته با 73پرونده بوده است.

وي بيان کرد: بيشترين تخلفات براي تشکيل پرونده و ارسال آن به کميسيون ماده صد در زمينه‌هاي مازاد سطح مجاز، مازاد طول، کوچک کردن پاسيون، تبديل نور فرعي به اصلي و اضافه بنا است.

وي بيان کرد: مازاد سطح مجاز و کوچک کردن پاسيون نسبت به ديگر تخلفات براي تشکيل پرونده و ارسال آن به کميسيون ماده صد بيشتر است.

اين مقام مسوول اضافه کرد: پيگيري و صدور راي براي ارسال  پرونده‍‌ها به کميسيون ماده صد با سرعت خوبي در حال انجام است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط