دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

در سال گذشته صورت گرفت؛

توليد و انتشار 2 هزار و 103 خبر از شهرداري قزوين در سال 95

2هزار و 103 خبر از شهرداري و سازمان هاي وابسته شهرداري قزوين در سال 95 در سايت اطلاع‌رساني شهرداري قزوين توليد و منتشر شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ در سال گذشته همچنين از بين معاونت‌ها، مناطق و  سازمان‌هاي وابسته  شهرداري قزوين بيشترين خبر به ترتيب از شهرداري مرکز با 424 خبر، سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوين با  375 خبر، اداره دهکده طبيعت با 159 خبر، منطقه سه شهرداري قزوين با 153 خبر، معاونت خدمات شهري شهرداري قزوين با 45 خبر در پرتال توليد و منتشر کرده است.

بر اساس اين گزارش، همچنين در سال گذشته به ترتيب منطقه سه شهرداري قزوين با153 خبر، منطقه يک شهرداري قزوين با 59 خبر و منطقه دو شهرداري قزوين با56 خبر بيشترين اخبار را در سايت اطلاع‌رساني اين مجموعه خبر توليد و منتشر کرده است.

در اين گزارش آمده است؛ در بين معاونت‌هاي شهرداري قزوين؛ معاونت خدمات شهري45 خبر،معاونت برنامه‌ريزي و توسعه30 خبر،معاونت حمل و نقل و ترافيك30 خبر،معاونت سرمايه‌گذاري 27 خبر،معاونت شهرسازي و معماري 22 خبر و معاونت امور فني و عمراني         10 خبر  در سال گذشته  در سايت اطلاع‌رساني اين مجموعه توليد و منتشر کرده است.

بر اساس اين گزارش؛ در بين سازمان هاي وابسته شهرداري قزوين؛ سازمان فرهنگي- ورزشي 375خبر،سازمان آتش نشاني         240 خبر،سازمان پسماند83 خبر،سازمان تاكسيراني 69خبر،سازمان آرامستان‌ها 66 خبر،سازمان پايانه هاي مسافربري 52 خبر، سازمان عمران  50 خبر،سازمان پارك‌ها و فضاي سبز    43 خبر،سازمان حمل و نقل و ترافيك         35 خبر، سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل 16 خبر،سازمان زيباسازي16 خبر، سازمان خدمات طراحي    10 خبر، سازمان نوسازي و بهسازي4 خبر،سازمان اتوبوسراني2 خبر و سازمان آمار و فن آوري اطلاعات يک خبر در سال گذشته در سايت اطلاع‌رساني اين مجموعه توليد و منتشر کرده است.

بر اساس اين گزارش؛ همچنين  در بين ادارت شهرداري قزوين، دهکده طبيعت 159 خبر،امور حفاري     10 خبر،کاسپين7 خبر،تعاوني مسکن6 و مديريت نواحي 3 خبر در سال گذشته در سايت اطلاع‌رساني اين مجموعه توليد و منتشر کرده است.

گفتني است؛ آخرين اخبار شهرداري قزوين از پايگاه اطلاع رساني  www. Qazvin.ir و کانال تلگرامي شهرداري قزوين به نشانيtelegram.me/baladieh قابل‌ رؤيت است.  

پايان پيام

  

تصاویر مرتبط