پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

واحد خبر و ارتباطات مردمي دهکده طبيعت بوستان ملي باراجين؛

زايمان لاماي دهکده طبيعت

لاماي ماده دهکده طبيعت«هديه خانم» يک لاماي ماده به دنيا آورد.

هديه خانم هديه تولد شيردل نوري به نادر رضا نوري، موسس دهکده طبيعت است.

 لاماي متولد شده شقايق نام گذاري شد.

پايان پيام.

 

تصاویر مرتبط