پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

واحد خبر و ارتباطات مردمي دهکده طبيعت بوستان ملي باراجين؛

ميش اوريال دهکده، بره اي به دنيا آورد

بره ميش باران نامگذاري شد.

پدر باران شاخي خان«قوچ» معروف دهکده است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط