پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

مريم سعادت؛ بازيگر محبوب سينما و تلويزيون:

کودکان در جشنواره بين المللي اسبازي شاد زندگي مي کنند

سعادت؛ بازيگر محبوب سينما و تلويزيون:کودکان در جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز شاد زندگي مي کنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛مريم سعادت در بازديد از ششمين جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز افزود:جوش و خروش بسيار زيبايي به واسطه جشنواره اسباب بازي در سراي تاريخي سعداسلطلنه برپا است که جالب است حتي بزرگتر بيشتر از بچه ها شاد هستند.

وي ضمن تقدير از زحمات شهرداري قزوين بابت برگزاري چنين جشنواره اي؛اظهار کرد:جشنواره بازي و اسباب بازي فضاي شاد و مفيدي را براي کودکان و نوجوانان به وجود آورده است چرا که آنها در اين فضا به صورت کاربردي با بازيهاي بومي آشنا مي شوند.

سعادت خاطرنشان کرد: هر اقدامي در راستاي آموزش ، پرورش خلاقيت و ايجاد نشاط در کودکان ارزشمند است و در اين جشنواره همه ابعاد فرهنگي، آموزشي و پرورشي براي کودکان در نظر گرفته شده است.

اين جشنواره من را به دوران کودکي ام برد و خاطرات شيريني را برايم زنده کرد، کودکان حضور در اين جشنواره فضاي سالم تفريحي را تجربه مي کنند.

در اين جشنواره کودکان امروز همراه با کودکان ديروز حضور مييابند و ارائه بازيهاي نسل جديد و قديم،پيوندي ميان اين دو برقرار کرده و با وجود هجمه بازيهاي رايانه اي، کودکان با بازيهاي قديمي که شور، نشاط و تحرک به آنان هديه مي دهد، آشنا مي شوند .

 

تصاویر مرتبط