چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

حبيبي،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قزوين:

جشنواره بين المللي اسباب بازي يک رويداد کم نظير فرهنگي در ايران است

منوچهر حبيبي، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قزوين گفت: جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز يک رويداد کم نظير فرهنگي در سطح کشور است.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛منوچهر حبيبي در بازديد از ششمين جشنواره  بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز افزود:برگزاري جشنواره ابتکار شهرداري قزوين است، کاري با اين وسعت و حجم را در سطح کشور سراغ ندارم که برگزار شده باشد.

وي اظهار کرد:سطح کيفي جشنواره ششم نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته است و از کيفيت برنامه هاي جشنواره مشخص است که براي تک تک برنامه ها؛برنامه ريزي و مطالعه شده است.

حبيبي استقبال مردم و گردشگران از جشنواره بازي و اسباب بازي را نشانگر تحقق اهداف اين جشنواره برشمرد و گفت:بايد نهايت بهره برداري از ظرفيت هاي جشنواره بازي و اسباب بازي در جهت توسعه توريسم فرهنگي داشته باشيم.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط