دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ؛

برپايي تور گردشگري معرفي شهر قزوين ويژه عکاسان جشنواره ملي عكس

تور گردشگري معرفي شهر قزوين ويژه عکاساندومين جشنواره ملي عكس قزوين برپا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛دومين جشنواره ملي عکس قزوين باحضور80عکاس مطرح کشور از 23 استان در قزوين برپا شده است.

بر اساس اين گزارش؛اين عکاسان درروز هاي 6، 7 و 8 فروردين به مدت سه روزمهمان استان قزوين بوده و درسه محورقزوين ديروز،قزوين امروز وبخش ويژه «جشنواره بازي واسباب‌بازي»به عکاسي خواهند پرداخت.

 

تصاویر مرتبط