یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۹

دربندي زاده، معاون شهردار قزوين:

شهرداري قزوين برنامه‌ريزي كاملي براي مواجه با حوادث غيرمترقبه خواهد داشت

شهرداري قزوين با آمادگي كامل جهت مواجه با حوادث غيرمترقبه تجهيز شده و برنامه ريزي كاملي در اين خصوص خواهد داشت.

 

معاون خدمات شهري قزوين گفت: شهرداري قزوين از امروز با آمادگي كامل جهت مواجه با حوادث غيرمترقبه از جمله بارندگي شديد، سيل، آبگرفتگي و برف تجهيز شده و برنامه‌ريزي كاملي در اين خصوص خواهد داشت.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ دربندي زاده جانشين رئيس ستاد بحران شهرداري قزوين در جلسه ستاد بحران شهرداري قزوين كه با دستور كار شروع فصل بارش و برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط با سيل، آبگرفتگي، برف و حوادث غيرمترقبه تشكيل شد، ضمن بررسي و مشخص نمودن شرح خدمات معاونت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در مواقع بحران و مشخص كردن امكانات و تجهيزات دستگاه‌ها و بخش خصوصي افزود: معاونت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در مواقع بحران با برنامه‌‌ريزي مناسب از تمام ظرفيت‌ها استفاده كنند و همچنين با توجه به افتتاح ساير تقاطع‌هاي غيرهمسطح آمادگي و بررسي كاملي در اين نقاط در فصل سرما داشته باشند.
وي با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در مواقع بحران و همكاري متقابل شهروندان با شهرداري در اين شرايط بيان كرد: با توجه به مصرف هزار و 310تن ماسه و نمك در سال 89 و مصرف 410 تن ماسه و نمك در مواقع يخ بندان در سطح شهر لازم است مديريت بهتري در زمينه پخش ماسه و نمك در سطح شهر به دليل آسيب جدي ماسه و نمك به آسفالت، جداول و برخي زيرساخت‌هاي شهري صورت گيرد.
عسگري، مديرعامل سازمان پسماند و دبير ستاد بحران شهرداري در ادامه نيز خواستار نوشته شدن سناريوي براي مقابله با نوع بحران، دستورالعمل كامل و مشخص شدن وظيفه معاونت‌ها و سازمان‌ها و ساير دستگاه‌ها و نفرات و مشخص شدن قابليت و اطلاعات كامل تعميرات در مواقع بحران شد و  بر لزوم برگزاري مانور مقابله با بحران تاكيد كرد.
در ادامه مسعود حق لطفي معاون عمراني شهرداري قزوين نيز بر تدوين سياست كلي و تدوين برنامه و استانداردهاي مشخص در مقابله با انواع بحران‌ها در سطح شهر و نهادينه كردن اين موضوع تاكيد كرد.
همچنين در اين جلسه معاونين شهردار، مديران مناطق سه گانه، مديران عامل سازمان پارك ها، آتش نشاني، عمران و رئيس اداره روابط عمومي به بيان برخي پيشنهادات و تبيين برنامه‌هاي حوزه هاي خود پرداختند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط