شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

يوسف صيادي؛ کمدين محبوب تلويزيون و سينما:

قزوين مي‌تواند به جاي شهرهاي شمالي مقصد گردشگري شود

يوسف صيادي، کمدين محبوب تلويزيون و سينما گفت: قزوين مي‌تواند به جاي شهرهاي شمالي مقصد گردشگري شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ صيادي در بازديد از ششمين جشنواره ملي و بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز ضمن تقدير از شهرداري قزوين جهت برگزاري جشنواره بازي و اسباب بازي افزود:برگزاري چنين جشنواره هايي نوعي سرمايه گذاري براي نسل آينده است.

وي اظهار کرد:قزوين شهري زيبا و توريستي است و ظرفيت و جاذبه هاي  گردشگري فراواني دارد که با يک اطلاع رساني و تبليغات مناسب مي توان قزوين را به جاي شهرهاي شمالي تبديل به مقصد گردشگري کرد تا مردم در طول ايام سال از سراسر کشور وارد شهر قزوين شوند.

صيادي به شهرداري قزوين بابت برگزاري جشنواره بازي و اسباب بازي تبريک گفت و افزود: برگزاري چنين جشنواره اي کار بزرگي است که بايد الگويي براي شهردارن ديگر استان هاي کشور باشد و اين جشنواره را به سطح کشور تعميم دهيم.

به گفته ايجاد فضايي شاد و مفرح نياز امروز جامعه است به ويژه شادي هاي دسته جمعي که خوشبختانه شاهديم که شادي، صميمت و آرامش در جشنواره موج مي زند.

 

تصاویر مرتبط