چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مجابي، معاون شهردار قزوين خبر داد:

آغاز توزيع بيش از 200هزار فيش عوارض شهرداري درسطح مناطق شهر قزوين

به منظور جذب منابع مالي بيشتر و همچنين تسريع در عمران و آباداني شهر، شهرداري قزوين اقدام به توزيع انبوه 200هزار قبوض عوارض نوسازي وكسب وپيشه وبهاي خدمات پسماند کرده است.

 

معاون اداري ومالي شهرداري قزوين گفت: به منظور جذب منابع مالي بيشترو همچنين تسريع در عمران وآباداني شهر، شهرداري قزوين اقدام به توزيع انبوه 200هزار قبوض عوارض نوسازي وكسب وپيشه وبهاي خدمات پسماند کرده است.
مجابي افزود: شهرونداني كه تاپايان مهلت اعلام شده نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمايند از هديه خوش حسابي بهره مند مي گردند.
وي بيان کرد: آن دسته از شهرونداني كه تا مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند، به ميزان 10درصد درعوارض نوسازي، 15درصد در عوارض كسب و پيشه (در صورت پرداخت درسه ماهه دوم) و 30درصد دربهاي خدمات پسماند از شهرداري قزوين هديه خوش حسابي دريافت خواهند کرد.
معاون اداري ومالي شهرداري قزوين تاكيد كرد: متاسفانه در سال هاي قبل به دليل عدم اطلاع رساني دقيق در عوارض كسب و پيشه برخي از كسبه اطلاع دقيقي از اينكه اين عوارض سالانه بوده و جزء مطالبات شهرداري مي باشد،نداشتند كه اين امرباعث ديركرد درپرداخت آن، گاه تاچند سال گرديده است.
وي درپايان بابيان اينكه موتور محرك هر شهر پرداخت عوارض است، افزود: به طور معمول يكي ازمشكلاتي كه تمامي شهرداري هاي سراسركشور از گذشته تاكنون با آن مواجه بوده اند مسائل مالي ودرآمدي بوده است.عدم نگاه علمي وتخصصي به درآمدهاي پايدارونداشتن برنامه ريزي كافي جهت تحقق كدهاي درآمدي پايداربه شكلهاي مختلف تاثيرات بسزايي بر روند توسعه شهرها گذاشته كه جبران آن عزم جدي همشهريان محترم ومديريت شهري را مي طلبد.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط