پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان 95درصد از عمليات آماده‌سازي مرحله اول ناحيه عظيمه قزوين

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در سال جاري 95درصد از عمليات عمراني آماده‌سازي ناحيه عظيمه قزوين با اعتبار 15ميليارد ريال به پايان رسيده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر با بيان اينکه مساحت ناحيه عظيمه 330 هکتار است، افزود: حجم کاري عمليات عمراني آماده‌سازي ناحيه عظيمه قزوين زياد است و امسال مرحله اول آن اجرا شده است.

فدائي‌فر با بيان اينکه اين پروژه در راستاي ارائه خدمات به شهروندان در حال اجراست، گفت: اجراي اين پروژه از خواسته‌هاي اعضاي تعاوني اين ناحيه است که بيش از 20سال انتظار  اجراي آن را داشتند.

اين مقام مسوول بيان کرد: به دليل عدم حضور شرکتهاي خدمات رسان در اين ناحيه شهروندان هيچ گونه استقبالي براي ساخت و ساز و صدور پروانه ساختماني نکردند و اميدواريم  با حمايت و پيگيري مديريت استان اين مهم به تحقق برسد.

وي با بيان اينکه تعاوني اين ناحيه بيش از 4هزار عضو دارد، افزود: تعاوني نازنخ، تعاوني شهرداري قزوين، تعاوني شيشه، تعاوني فرش اکبتان و تعاوني دادگستري از تعاوني‌هاي اين ناحيه هستند.

اين مقام مسوول تصريح کرد: اکنون شهرداري قزوين با تمام امکانات و باسرعت در حال اجراي اين پروژه است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط