یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

بهزادپور، مديرمنطقه دو شهرداري قزوين:

65هزار متر مربع روكش آسفالت در سطح منطقه 2 شهرداري قزوين صورت گرفت.

با اعتباري بالغ بر 19 ميليارد ريال 65 هزار متر مربع روكش آسفالت در سطح منطقه 2 شهرداري قزوين صورت گرفته است.

 

حسين بهزاد پور مدير منطقه 2 شهرداري قزوين گفت: از ابتداي سال 90 تا كنون با اعتباري بالغ بر 19ميليارد ريال 65هزار متر مربع روكش آسفالت در سطح منطقه 2 شهرداري قزوين انجام شده است.
بهزاد پور افزود: اين مقدار روكش آسفالت در كوچه هاي خيابان توحيد ؛ كوچه هاي خيابان فلسطين شرقي؛ كوچه هاي خيابانهاي رسالت؛ طباطبايي ؛ محله نواب ؛ شهرك ميردادماد؛ خيابان 20متري شهرك ميرداماد؛ پل سرداران؛ تعدادي ازكوچه هاي خيابان ايرانشهر و خيابان اصلي ايرانشهرصورت گرفته است.
بهزادپوردر ادامه گفت : از ابتداي سال 90 تا كنون اعتباري بالغ بر 2 ميليارد ريال 30هزار متراز خيابانهاي اصلي سطح منطقه 2شهرداري قزوين ازجمله خيابان بوعلي غربي تاسه راهي بلوار شهيد باهنروخيابان سعدي درزگيري و مرمت شده است.
بهزادپور گفت:  بااعتباريك ميليارد ريال 1 هزار متر مربع آسفالت تراشي و مرمت آن نيز در بلوار آيت ا...خامنه اي حدفاصل بيمارستان پاستور تاچهار راه ولي عصر با اعتبار 1ميلياردريال انجام شده  است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط