دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

آماده‎سازي بافت‌هاي باز منطقه سه قزوين در سال جاري به پايان رسيد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني آماده‌سازي بافت‌هاي باز اين منطقه در سال جاري به پايان رسيده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: پروژه آماده‌سازي بافت‌هاي باز اين منطقه در سال جاري با اعتبار 850ميليون تومان اجرا شد.

وي تصريح کرد: پروژه آمادهسازي بافت‌هاي باز با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني اجرايي مي‌شود.

اين مقام مسوول گفت: منطقه سه شهرداري قزوين با توجه به شرايط آن داراي بافت‌هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامهريزي و اولويت، اجراي اين پروژه برنامهريزي مي‌شود.

وي گفت: آماده‌سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت‌بندي مي‌شود.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط