سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين خبر داد؛

جمع آوري خودروهاي فرسوده از معابر منطقه دو شهرداري قزوين

صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين گفت: 16 دستگاه خودروي فرسوده از معابر منطقه دو شهرداري قزوين در ماه جاري توسط واحد اجرائيات جمع آوري و به پارکينگ منتقل شدند.

به گزارش روابط عمومي منطقه دو شهرداري قزوين؛ صادقي افزود: پس از پيگيري و بررسي هاي به عمل آمده 16 دستگاه خودروي فرسوده در سطح منطقه دو شهرداري قزوين مشاهده شد که توسط مالکان در داخل معابر اصلي و فرعي رها شده‌اند.

وي افزود: از اين 16 خودروي فرسوده 6 دستگاه توسط مالکان جمع آوري و 10 دستگاه ديگر نيز با دريافت حکم قضايي توسط واحد اجرائيات جمع آوري و به پارکينگ منتقل شد.

صادقي در پايان از شهروندان درخواست کرد: در راستاي حفظ منظر شهري و تسهيل در تردد و عبور و مرور از پارک کردن خودروهاي فرسوده در معابر اصلي و فرعي شهر خود داري کنند.

 

تصاویر مرتبط