شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح مناسب سازي و مبلمان شهري بلوارهاي نخبگان و مطهري شرقي تهيه شد

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت:طرح مناسب سازي و مبلمان شهري بلوارهاي نخبگان و مطهري شرقي تهيه شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: کمبود فضاي سبز مناسب، اغتشاش بصري به دليل عدم هماهنگي مصالح و تنوع الگوهاي کفسازي و پياده روهاي رها شده، شيب هاي متفاوت و نامناسب گذرها براي دفع آب هاي سطحي و پياده روي و مکان نامناسب برخي از تيرهاي برق از مهم ترين مشکلاتي است که اجراي اين طرح را ضروري مي کند.

وي افزود: کمبود شبکه جمع آوري آب هاي سطحي، کفسازي آسيب ديده و ناهموار، نبود مبلمان شهري مناسب، سد معبر پياده رو توسط کارگاه هاي ساختماني و مصالح و نخاله ها، عدم وجود مسير تعريف شده پياده روي در بلوار مطهري شرقي از ديگر مشکلاتي است که اجراي اين طرح را ضروري مي کند.

اين مسؤول ادامه داد: از نکات حائز اهميت در طراحي اين محورها مي توان به طراحي مبلمان شهري يکسان و مناسب با فضاها و موقعيت خاص کاربري هاي موجود، ارائه طرح روشنايي مسير، استفاده از مصالح ثابت و غيرلغزنده براي سهولت حرکت و ايمني بيشتر، استفاده از رمپ به جاي اختلاف سطح هاي نامناسب با حداقل شيب هشت درصد به منظور سهولت استفاده از افراد کم توان جسمي و معلول، طراحي مسير نابينايان و مسير تجهيزات و مبلمان شهري در طول محور، طراحي مسير پيوسته فضاي سبز در مجاورت پياده رو به منظور افزايش زيبايي بصري اشاره کرد.

اين مسؤول ادامه داد: طراحي سيستم جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي، طراحي مسير دوچرخه سواري ايمن از طريق سرپوشيده کردن جوي هاي آب ، اتصال و هماهنگي طرح مناسب سازي محورهاي مذکور با محورهايي که پيش از اين براي آنها طرح مناسب سازي تهيه شده بود مانند بلوارهاي مطهري غربي، شهيد بابايي،اميرکبير و خيابان پيروزي از ديگر مواردي است که در طراحي اين پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

حافظي خاطر نشان کرد: در ضلع جنوبي بلوار مطهري شرقي، به دليل وجود اختلاف ارتفاع زياد بين سواره رو و پلاک هاي مسکوني، نسبت به طراحي ديوار سنگي با نرده محافظ و در ضلع شمالي نيز به دليل ناکارآمدي شبکه جمع آوري آب هاي سطحي موجود، نسبت به تهيه طرح مجدد به صورت کانال روباز اقدام شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط