جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

رحيم‌پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه:

موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام براي تقويت صنعت گردشگري مفيد است

ابراهيم رحيم‌پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه گفت: احداث موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام در قزوين براي تقويت صنعت گردشگري کشور بسيار مفيد است.

رحيم‌پور، ايجاد موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام ايده و حرکت خوبي دانست افزود: اين اقدام کار اقتصادي نيست و کار فرهنگي و عام‌المنفعه‌اي تلقي مي‌شود.

وي با اظهار اينکه قزوين به لحاظ حضور فرهيختگان درگذشته و حال، بسيار غني است، افزود: موقعيت جغرافيايي قزوين به‌عنوان کريدور ارتباطي و نزديکي به پايتخت مي‌تواند در ايجاد و توسعه موزه تاريخ تمدن جهان اسلام موثر باشد.

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه با اعلام اينکه حضور دکتر ظريف وزير امور خارجه و دکتر صالحي وزير سابق خارجه در هيات امناي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام،  ظرفيت ارتباط بين‌المللي آن را به‌ويژه در جهان اسلام افزايش مي‌دهد گفت: مجموعه فعلي هيات امناي اين موزه افراد داراي سلامت کاري هستند و معتقدم بايد از توانايي‌هاي افراد ديگر در سطح کشور نيز استفاده شود.

رحيم‌پور بابيان اينکه با توجه به زيرساخت‌ها و استاندارهاي گردشگري در قزوين بايد يک برنامه 20 ساله براي احداث و تکميل موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام تدوين شود، اظهار کرد: يقيناً سرمايه‌گذاري معنوي و اقتصادي روي احداث اين موزه براي استان سوددهي خواهد داشت.

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه با اعلام اينکه وزارت خارجه کمک مي‌کند تا کارهاي احداث اين موزه با سرعت بيشتري به جريان بيفتد، تصريح کرد: بايد براي احداث موزه تاريخ تمدن جهان اسلام روابط بين‌المللي گسترش يابد و در سطح کشور و منطقه و از استفاده از ظرفيت جاده ابريشم و کريدور شمال به جنوب که موردتوجه قدرت‌هاي ترانزيتي آسيا نيز هست بهره برداري شود.

 

تصاویر مرتبط