شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

همداني، معاون شهرداري قزوين:

عمليات عمراني اصلاح هندسي ميدان شهيد بابايي آغاز شد

در آستانه بهره برداري از تقاطع هاي غيرهمسطح نصر و سرداران به منظور بهبود ترافيك در راستاي اجراي طرح تفصيلي، عمليات اجرايي جمع آوري ميدان شهيد بابايي با حفظ المان ها و تبديل آن به بلوار شرقي- غربي شهيد بهشتي آغاز شد.

 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت: در آستانه بهره برداري از تقاطع هاي غيرهمسطح نصر و سرداران به منظور بهبود ترافيك در راستاي اجراي طرح تفصيلي، عمليات اجرايي جمع آوري ميدان شهيد بابايي با حفظ المان ها و تبديل آن به بلوار شرقي- غربي شهيد بهشتي از امروز آغاز شد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سيد مهدي يدي همداني با بيان اينكه طبق طرح تفصيلي شهر قزوين و بعد از افتتاح تقاطع غيرهمسطح سرداران و نصر، با اصلاح هندسي، ميدان شهيد بابايي با حفظ المان‌هاي موجود حذف مي‌شود، افزود: قرار بود اين طرح در اوايل آبان ماه سال جاري آغاز شود كه به دليل نگراني از فصل سرما و بارندگي اين طرح زودتر آغاز شد و سعي خواهد شد تا همزمان با افتتاح تقاطع هاي غيرهمسطح نصر و سرداران به اتمام برسد.
وي با بيان اينكه به خاطر اتمام سريع اين طرح از سازمان عمران شهرداري قزوين براي اجراي طرح به خصوص خاكبرداري و استفاده از ماشين آلات كمك گرفته شده است، افزود: در انجام اين طرح تلاش مي شود در تردد خودروها كمترين مشكلي پيش آيد و همچنين با هماهنگي سازمان اتوبوس راني و تاكسي راني تغييراتي در اين مسير ايجاد شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت: با افتتاح تقاطع غيرهمسطح سرداران و نصر طبق طرح تفصيلي شهرقزوين عمليات عمراني اصلاح هندسي ميدان شهيد بابايي آغاز مي‌شود.
همداني با بيان اينكه با اصلاح هندسي ميدان شهيد بابايي، اين ميدان با حفظ المان شهيد بابايي و نماد هواپيما حذف خواهد شد، توضيح داد: مطابق طرح تفصيلي شهر قزوين كه توسط مهندسين شارمند در سال 1369 تهيه شده است وظيفه هر يك از معابر شهر مشخص شده است و بلوار دانشگاه امام خميني(ره)، بلوار شهيد لشكري و مدرس به عنوان شريان‌هاي درجه يك و خيابان شهيدبابايي به عنوان شريان درجه 2 پيش بيني شده است.
وي با بيان اينكه بر اساس طرح تفصيلي، تقاطع بلوار شهيد بهشتي با بلوار دانشگاه امام خميني(ره) كه همان ميدان سرداران مي‌باشد به صورت تقاطع غيرهمسطح و تقاطع بلوار شهيد بهشتي با بلوار شهيد مدرس كه امروز از پل نصر ياد مي‌شود به صورت تقاطع غيرهمسطح پيش‌بيني شده است، افزود: طبق طرح تفصيلي در راستاي افزايش ظرفيت عبوردهي در بلوار شهيد بهشتي و نيز بهبود كيفيت عبور و مرور در اين بلوار تقاطع بلوار شهيد بهشتي با خيابان شهيد بابايي بدون تقاطع پيش بيني شده است به اين معني كه بلوار شهيد بهشتي بدون هيچ تقاطعي از ميدان ارتش تا ميدان سرداران امتداد خواهد يافت.
همداني اضافه كرد: در اين اقدام ارتباط شمال به جنوب شهيد بابايي قطع خواهد شد، البته با توجه به پوسته وسيع شهيد بابايي و همچنين اهميت آن براي تمامي شهروندان و اينكه اين ميدان مزين به نام شهيد بابايي است طراحي اين تقاطع در قالب يك طراحي ويژه  در دستور كار مشترك سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين و سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين قرار گرفته است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين با تصريح اينكه  مجسمه شهيد بابايي و المان هواپيماي موجود در اين طرح حفظ مي‌شود و امكان دارديكي از اين دو المان شهري قدري در همان محوطه جابجا شوند، بيان كرد: عمليات اصلاح هندسي در حداقل زمان و با پيمانكاران مجرب انجام خواهد شد.
همداني توضيح داد: شهروندان براي تردد از ضلع جنوب به شمال در خيابان شهيدبابايي مي‌توانند با استفاده از پل نصر و براي تردد از شمال به جنوب محدوده ميدان شهيد بابايي با عزيمت به تقاطع غيرهمسطح سرداران تردد نمايند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين اضافه كرد: پيش بيني مي كنيم  بر اساس طرح و كارشناسي‌هاي انجام شده آن، با بسته شدن محور شهيدبابايي بخش زيادي از سفرها در محدوده خيابان شهيد بابايي به بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و شهيد لشكري منتقل شود و ان شاء اله يكي از مشكلات ترافيكي شهر در اين محور مرتفع گردد.
پايان پيام  

 

تصاویر مرتبط