شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۸

معاون عمليات سازمان آتش نشاني خبر داد :

دود و آتش در کارگاه چوب بري در قزوين

يک کارگاه چوب بري در شهر اقباليه طعمه حريق شد.

 

موسي خاني معاونت عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين افزود : اين کارگاه چوب بري بامداد جمعه طعمه حريق شد که با اعلام نياز آتش نشانان شهر اقباليه بلافاصله نيروهاي اطفاء حريق ايستگاههاي 3 و 7 در محل حاضر و نسبت به اطفاء حريق کارگاه چوب بري قدام نمودند.  

 

تصاویر مرتبط