شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۸

معصومي، مدير عامل شرکت سازندگي انصارخبرداد:

15 درصد پيشرفت فيزيکي درپروژه ساختمان شهرداري قزوين

پروژه ساختمان شهرداري قزوين با هدف نوسازي و تجميع سازمان هاي شهرداري با 15 درصد پيشرفت فيزيکي واعتبار اوليه 24 ميليارد تومان درحال اجرا مي باشد.

 

اکبر معصومي، مدير عامل شرکت سازندگي انصار گفت: پروژه ساختمان شهرداري اکنون درمرحله اسکلت سازي و سقف سازي مي باشد که اسکلت تعدادي از بلوک ها به پايان رسيده واسکلت مابقي بلوک ها درحال ساخت ونصب مي باشد؛ همچنين ديوارهاي حايل و برشي برخي ازبلوک ها به طور همزمان درحال اجرا است.
معصومي خاطرنشان کرد: اين پروژه درارديبهشت ماه سال گذشته آغازشده ومدت زمان اجراي آن طبق قرارداد 32 ماه مي باشد و داراي 9 بلوک، شامل ساختمان شوراي شهر، سه بلوک مختص ساختمان شهرداري، سالن اجتماعات، رواق ورودي، پارکينگ جنوبي، نگهباني، پست برق و همچنين ساختمان ويژه رانندگان مي باشد.
وي يادآورشد: درپروژه ساختمان شهرداري، اسکلت مورد استفاده ازنوع پيچ ومهره اي ونوع سقف هاي آن کامپوزيتي است، همچنين جنس ديوارهاي آن( 3Dwall ) است.
مدير عامل شرکت سازندگي انصار با بيان اين که پروژه ساختمان شهرداري با مساحت 28 هزارمترمربع شامل تمام زير مجموعه هاي شهرداري قزوين به جز شهرداري مناطق است، گفت: مهم ترين مشکلات موجود دراجراي اين پروژه، تاکنون بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني در حين گودبرداري بوده که منجر به اجراي 198 شمع و کانال هاي زهکش شده است.
معصومي به مزاياي تجميع سازمان هاي شهرداري اشاره کرد وگفت: کاهش ترافيک، صرفه جويي در وقت، دسترسي آسان عموم و حتي افراد خاص مانند معلولين، افزايش رضايت مندي مراجعه کنندگان و... از مزاياي تجميع سازمان هاي شهرداري در يک محل مي باشد.
وي درپايان نحوه تعامل شهرداري با ارگان هاي مربوطه دراين پروژه را بسيار مناسب عنوان کرد و افزود: همکاري و تعامل بين کارفرما، مشاور و پيمانکار بسيار شايسته مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط