جمعه ۱۳۹۱/۰۵/۲۷

رحماني، سرپرست واحد اجراييات شهرداري قزوين:

بيش ترين ميزان جمع آوري مصالح ساختماني به منطقه سه شهرداري اختصاص دارد

در سه ماهه اول سال جاري 272 فقره از وسايل و مصالح متخلفان ساختماني که به اخطارهاي صادره توجه نکردند جمع آوري شد که بيش ترين ميزان جمع آوري توسط واحد اجراييات منطقه سه شهرداري با 139 مورد اعلام شده است.

 

پيام شهر- مرتضي رحماني، سرپرست واحد اجراييات شهرداري مرکز با اعلام اين خبرگفت: لوازم و مصالح 170 متخلف ساختماني که اقدام به رفع تخلف، سد معبر و پيگيري تخلف صورت گرفته نموده‌اند، مسترد شده است.
وي با بيان اين که در راستاي رفع سد معبر توسط امور صنفي تعداد 299 فقره اخطار کتبي به كسبه صادر شده است، اضافه کرد: واحد اجراييات منطقه دو شهرداري با صدور 224 فقره اخطار کتبي که بالغ بر 75 درصد مجموع اخطارهاي صادره مي باشد، بيش ترين ميزان را به خود اختصاص داده است.
سرپرست واحد اجراييات شهرداري مرکز خاطرنشان کرد: دواير اجراييات شهرداري نيز اقدام به جمع آوري 345 مورد وسايل، پوشاک، مواد خوراکي و پرندگان از متخلفان هنجارشکن در سطح شهر نمود که واحد اجراييات منطقه يک شهرداري با جمع آوري 170 فقره که بالغ بر 49 درصد جمع‌آوري‌ها است، بيش ترين ميزان را به خود اختصاص داده است.
رحماني تصريح کرد: در مدت زمان ياد شده 15 مورد اخطار کتبي به مالکين خودروهاي اسقاطي جهت پاکسازي معابر از خودروهاي فرسوده داده شده است که اين عمليات توسط واحدهاي اجراييات منطقه يک و سه شهرداري صورت گرفته است.

وي ادامه داد در همين مدت 251 نفر از متکديان، کودکان خياباني و بيماران رواني و افراد کارتن‌خواب نيز توسط واحدهاي اجراييات مناطق، جمع‌آوري شده‌اند.

 

تصاویر مرتبط