پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۶

به گزارش روابط عمومي سازمان پسماندشهرداري قزوين؛

پاکبان وظيفه شناس قزويني كيف پول را به ايستگاه خدمات شهري تحويل داد

پاکبان وظيفه شناس بخش پيمانكاري سازمان مديريت پسمانمد شهرداري قزوين در يك اقدام خداپسندانه كيف پول حاوي مبلغ قابل توجهي وجه نقد را به ايستگاه خدمات شهري سازمان تحويل داد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛ حسين رضايي، يکي از پاکبانان شهرداري قزوين پس از پيدا كردن كيف پول در خيابان خيام كه حاوي مقادير قابل توجهي وجه نقد بود را تا مشخص شدن صاحب آن به ايستگاه شماره سه سازمان تحويل داد .
صاحب اين پول مي تواند با قيد نشاني واعلام ميزان پول خود به ساختمان شماره 2 سازمان واقع در بلوار شهيد بهشتي جنب زمين ورزشي شقايق مراجعه وكيف خور را تحويل گيرد .
سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين اين اقدام انساني حسين رضايي را ارج نهاده و از وي به دليل تعهد و شرافتش تقدير كرد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط