چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين خبر داد؛

توزيع مخازن تفکيک پسماندهاي خشک در مدرسه ابتدايي شهيد نواب صفوي قزوين

آرش شايسته‌نيا، مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: مخازن تفکيک پسماندهاي خشک در مدرسه ابتدايي شهيد نواب صفوي توزيع شد.

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين افزود: اجراي اين طرح با هدف آموزش مستقيم کاهش توليد انواع پسماند و تفکيک آن در مبدا و بر اساس مصوبات کارگروه آموزشي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين آغاز شده است.

وي تصريح کرد: کارگروه آموزشي اين سازمان در راستاي اجراي طرح آموزش همگاني جامعه هدف، آموزش تمامي دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي را در دستور کار خود قرار داده است و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري کار توزيع مخازن تفکيک پسماند و آموزش دانش آموزان پايان يابد.

شايسته نيا در پايان با اشاره بر اينکه حفظ محيط زيست وظيفه همگاني است، از شهروندان تقاضا کرد تا با تفکيک پسماندهاي خود در مبدا و تحويل آن‌ها به ماموران شرکت‌هاي تحت پوشش اين سازمان، شهرداري قزوين را در اجراي وظيفه اصلي خود يعني خدمت رساني به شهروندان ياري کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط