پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

ميزاني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين خبر داد؛

افزايش فعاليت‎هاي مديريت شهري قزوين در پياده‎مداري و دوچرخه‌سواري

وهاب ميزاني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: مديريت شهري قزوين در پياده مداري و دوچرخه سواري فعاليت هاي گسترده اي انجام داده است.

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ وهاب ميزاني در نخستين همايش دوچرخه افزود: برخي اين ايراد را بر شهرداري قزوين مي گيرند که فقط به فکر گشايش معابر و خيابان کشي بوده و به ديگر مسائل مهم به ويژه موضوعات مرتبط با حوزه عابران پياده بي‌توجه است.

وي عنوان کرد: با اندکي دقت در پروژه هايي که با محوريت عابران پياده  در حوزه مديريت شهري قزوين اجرا مي شود، مي توان دريافت که اين حرف اشتباه است زيرا پروژه هاي زيادي براي جلب رضايت عابران پياده اجرا مي کنيم که احداث پل هاي عابران پياده و مسير دوچرخه از جمله آن‎هاست.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تصريح کرد: در سال هاي اخير فعاليت در حوزه عابران پياده و بسترسازي براي استفاده بيشتر از دوچرخه به عنوان وسيله حمل و نقل پاک گسترش قابل توجهي پيدا کرده است علي رغم اينکه شايد در ماه هاي اخير به دليل برخي از مشکلات اين فعاليت ها کمي متوقف شده باشد.

ميزاني با اشاره به برخي از مزاياي استفاده از دوچرخه در ترددهاي درون شهري خاطرنشان کرد: استفاده از اين وسيله نقليه پاک در ترددهاي درون شهري ضمن کاهش آلودگي هوا تأثير بسزايي در کاهش بار ترافيکي معابر دارد.

وي يادآور شد: با توجه به مزاياي مذکور برنامه هاي گسترده اي براي ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه در ترددهاي درون شهري داريم که اميد است در آينده اي نه چندان دور به افقي که در اين راستا در نظر داريم، دست پيدا کنيم.

  

 

تصاویر مرتبط