چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

محمودي، قائم مقام وزير نيرو:

مديريت منابع آب به صورت منطقه‌اي در دستور کار قرار گرفته است

ستار محمودي، قائم مقام وزير نيرو گفت: مديريت منابع آب به صورت منطقه‌اي در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ محمودي در پانزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران افزود: در گذشته ساختار آب منطقه‌اي به آب استاني تغيير کرد که اين ساختار بسيار اشتباه بود و موجب برداشت بيرويه آب توسط استان‌ها مي‌شد اما اکنون منابع آب به صورت هماهنگ و منطقه‌اي مديريت مي‌شود.

وي اولويت بندي منابع آب، اجراي طرح تعادلبخشي منابع آبي، بازگرداندن پساب‌هاي تصفيه‌شده به طبيعت را مهم برشمرد و عنوان کرد: بر اساس آمار 47 ساله ميزان منابع آبي کشور، در 32 سال اول 130 ميليارد مترمکعب آب تجديد شوند، در کشور وجود داشت و در 15 سال بعد از آن اين رقم به 110 ميليارد مترمکعب رسيد.

قائم مقام وزير نيرو افزود: در 6 سال گذشته نيز آمار نشان مي‌دهد که ميزان آب تجديدشونده در منابع آبي کشور به 90 ميليارد مترمکعب رسيده است.

محمودي تصريح کرد: بر اساس معيارهاي جهاني اگر تا 40 درصد از منابع آبي کشوري استفاده شود، آن کشور در حالت پايدار از نظر آبي قرار دارد اما اکنون در کشور از 80 تا 85 درصد منابع آبي استفاده مي‌شود که اين نشان‌دهنده حالت بحراني در کشور است.

وي با بيان اينکه پيامد برداشت بي‌رويه منابع آبي افزايش آلاينده‌هاست، گفت: پيامدهاي اين موضوع در طبيعت خود را نشان مي‌دهد و تبعات و آثار تخريبي آن روز به روز در حال افزايش است.

قائم مقام وزير نيرو با تأکيد بر اينکه بايد همه دستگاه‌ها در زمينه حفظ و مديريت منابع آبي کشور ورود پيدا کنند، گفت: نبايد در اين زمينه به صورت جزيره‌اي عمل کرد و با توجه به رويکرد دولت بايد از اين ظرفيت براي مديريت منابع آبي بهره برد.

پايان پيام/

 

تصاویر مرتبط