چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

همتي، استاندار قزوين:

موضوع مديريت منابع آبي کشور از اولويت دولت است

فريدون همتي، استاندار قزوين گفت: موضوع مديريت منابع آبي کشور از اولويت دولت است.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ همتي در پانزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران افزود: رويکرد دولت در خصوص مديريت منابع آبي و رفع کمبود آب جدي است و اين موضوع جزو چهار اولويت اول در بودجه‌بندي کشور است.

وي با اشاره به اينکه يکي از چالش‌هاي دشت قزوين، آب و محيط زيست است، عنوان کرد: در اين کنفرانس اين موضوعات مورد توجه قرار گيرد و راهکارهاي مورد نياز براي مسائل و مشکلات قزوين ارائه شود.

استاندار قزوين با بيان اينکه با توجه به شرايط اقليمي و آبي کشور با محدوديت در منابع آبي و تبعات ناشي از آن موجه خواهيم بود، گفت: نتايج مطالعات نشان مي‌دهد که بسياري از آبخوان‌هاي کشور به مرز بحران رسيده و دليل آن برداشت بي رويه از آب‌هاي زيرزميني است که تبعات آن در سال‌هاي گذشته ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است.

همتي با تأکيد بر اينکه تمامي نهادها بايد در مديريت و حفاظت از منابع آبي کشور مشارکت کنند، اظهار کرد: تخريب و تنزل منابع آب آبخوان دشت قزوين با توجه به موقعيت ژئوپليتيک، نزديکي به پايتخت و برخورداري از رتبه برتر در کشاورزي بسيار نگران کننده است.

وي تصريح کرد: بايد همه دستگاه‌ها با برنامه‌اي نظام‌مند و هدف‌دار در راستاي مديريت مصرف آب اقدام کنند.

پايان پيام/

 

تصاویر مرتبط