چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

فرخ زاد، سرپرست هماهنگي امور عمراني استانداري قزوين:

مشکلات زيست محيطي ناشي از پسماندها در قزوين برطرف مي‌شود

علي فرخ زاد سرپرست هماهنگي امور عمراني استانداري قزوين در نشست کارگروه پسماندها که در استانداري برگزار شد، افزود: در حال حاضر نگراني خاصي بين اذهان عمومي براي حفظ باغ هاي سنتي قزوين وجود دارد و اين مکان ها نبايد محل نگهداري پسماند باشند

ايرنا -وي با اشاره به لزوم تصميم گيري مناسب در رابطه با پسماندها با درنظرگرفتن مسائل بهداشتي و زيست محيطي، اظهار کرد: بحث پسماند فقط مختص به شهر قزوين نيست و تمام شهرها و بخش هاي پيراموني که انتقال پساب به سمت محمد آباد را دارند با اين موضوع مواجهه هستند.

فرخ زاد ادامه داد: اگر ايستگاه مياني زباله راه اندازي شود 40 درصد از نيازهاي ما در بخش مرکزي قزوين به ماشين هاي حمل زباله را کاهش خواهد داد و در کاهش ترافيک جاده ايي محور حمل نيز تاثير بسزايي خواهد گذاشت.

اين مسئول با بيان اينکه در کنار بحث زيست محيطي بايد به بحث چشم انداز باغ هاي سنتي نيز توجه داشته باشيم، افزود: استفاده از مصالح سنتي براي کمتر وارد کردن آسيب به طبيعت و باغ هاي اطراف و رعايت مسائل زيست محيطي بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وي در پايان تاکيد کرد: بايد از ظرفيت نهادهاي مردمي به منظور حل مسائل زيست محيطي در استان به شکل مطلوب بهره بگيريم.

 

تصاویر مرتبط