دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پيشرفت 90درصدي عمليات آسفالت معابر اصلي منطقه سه شهرداري قزوين

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني طرح روکش آسفالت معابر اصلي منطقه سه شهرداري قزوين از 90درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: براي اجراي عمليات عمراني طرح روکش آسفالت معابر اصلي منطقه سه شهرداري قزوين در سال جاري يک ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد.

وي بيان کرد: اجراي طرح روکش آسفالت معابر اصلي اين منطقه تا پايان فصل کاري سال جاري به پايان خواهد رسيد.  

مدير منطقه سه شهرداري قزوين بيان کرد: اين پروژه بر اساس اولويت با درخواست شهروندان به صورت حضوري و يا پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 ارسال مي‌شود، ميباشد.

اين مقام مسوول اضافه کرد: هر ساله تلاش مي‌شود طرح روکش آسفالت معابر اصلي با بهترين کيفيت اجرايي شود.

وي بيان کرد: اجراي اين طرح با کيفيت مناسب يکي از خواست‌هاي شهروندان است و براي جلب رضايت شهروندان مديريت شهري تلاش خود را خواهد کرد که به نحو احسن اين طرح را اجرايي کند.

 پايان پيام 

تصاویر مرتبط