جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛

کارگاه «گامي به سوي امنيت اجتماعي» در خانه فرهنگ محمديه برگزار شد

کارگاه «گامي به سوي امنيت اجتماعي» به منظور پيشگيري از جرائم رايانه اي و فضاهاي مجازي ويژه نوجوان در خانه فرهنگ محمديه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ ستوان دوم نوري، کارشناس پليس فتا قزوين در اين کارگاه گفت: تکنولوژي هاي جديد براي تسريع در ارتباطات و امور روزانه راه اندازي شده است.

عبدالصمد نوري افزود:به همان اندازه که ابزارهاي تکنولوژي و اينترنت براي سهولت کارها به ياري انسان آمده، اما چنانچه شناخت کافي از مشکلات احتمالي اين تکنولوژي ها نداشته باشيم، آسيب هاي متعدد و بعضاً جبران‌ناپذيري را بايد متحمل شويم.

 گفتني استY ستوان دوم نوري، کارشناس پليس فتا قزوين در اين کارگاه آموزشي در خصوص اهميت امنيت اجتماعي، انتخاب آگاهانه،هدفمند کردم زندگي و فضاي مجازي مطالبي را ارائه کرد.

 

تصاویر مرتبط