پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛

کارگاه «آشنايي با روش‌هاي پيشگيري از انتقال ايدز»در فرهنگسراي شهيدرجايي برگزار شد

کارگاه «آشنايي با روش‌هاي پيشگيري از انتقال ايدز» از سوي سازمان فرهنگ ورزشي شهرداري با هدف ارتقاي سطح دانش سلامت شهروندان در فرهنگسراي شهيد رجايي قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛آشوري در اين کارگاه آموزشي گفت:ايدز بيماري است كه توسط ويروسي به نام اچ اي وي (ويروس نقص ايمني انساني) ايجاد مي شود،اين ويروس به تدريج قدرت دفاعي بدن را ضعيف مي كند به طوري كه فرد به انواع عفونت ھا و سرطان ھا مبتلا شده و درنھايت منجر به مرگ مي شود.

وي به تشريح برخي تصورات اشتباه مردم درباره راههاي انتقال بيماري ايدز پرداخت و افزود:اين بيماري از طريق نيش حشرات،خوردن و آشاميدن، استفاده از ظروف مشترک، تنفس (عطسه و سرفه)، تماس هاي معمولي مانند« دست دادن و روبوسي کردن، استخر و حمام، استفاده از وسائل عمومي مانند«تلفن» و همچنين از طريق تماس با اشک و بزاق منتقل نمي شود.

آشوري راه هاي انتقال اين بيماري، شامل تزريق با سرنگ آلوده، تزريق خون و فرآوردهاي آلوده، استفاده از وسائل تيز و برنده غير استريل، تماس هاي جنسي مشکوک و مادر به کودک برشمرد.

اين کارشناس سلامت افزود:در حال حاضر اين بيماري درمان قطعي ندارد، درمان ھاي موجود مي توانند طول عمر بيمار را افزايش داده، كيفيت زندگي را بھتر كنند.

آشوري در ادامه گفت:در برابر گسترش ايدز، ھريك از ما مي توانيم نقشي ھر چند كوچك، اما موثر داشته باشيم.

به گفته وي انگ و تبعيض مانع دسترسي افراد به خدمات پيشگيري و درمان اچ اي وي/ايدز مي گردد.، در حالي که با تقويت عزت نفس و مھارت ھاي زندگي در جوانان، آن ھا را در برابر ايدز مصون مي سازيم.

آشوري اضافه کرد: با آموزش، اطلاع رساني، حمايت، مراقبت و درمان براي پيشگيري از ايدز مي توانيم اقدام كنيم و  با ھمدلي و ھمياري مرھمي براي آسيب ديدگان ايدز باشيم.

 

تصاویر مرتبط