سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۳

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين:

20 تقاطع غيرهمسطح ديگر تا سال 95 در قزوين ساخته مي‌شود

فاز چهارم مطالعات جامع حمل و نقل مجموعه شهري قزوين در مراحل پاياني است و طرح‌ها و گزينه‌هاي احداث زيرساخت‌هاي جديد، مديريت زيرساخت‌هاي موجود و مديريت زيرساخت‌هاي سفر در مرحله ارزيابي قرار دارد.

 

سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين با اشاره به اين كه مطالعات جامع حمل و نقل مجموعه شهري قزوين در سه افق؛ كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت صورت گرفته است، اظهار كرد: اين مطالعات در سه افق كوتاه مدت كه تا سال 1395، ميان مدت كه تا سال 140 و بلند مدت كه تا سال 1410 به طور مي‌انجامد، در نظر گرفته شده است و فرآيند پيش بيني پروژه‌ها به گونه‌اي است كه تا سال 1410 در بحث زير ساخت‌هاي حمل و نقل و توسعه حمل و نقل عمومي، كاهش آلودگي هوا و افزايش ايمني ترافيك در قزوين، شاهد روند تكاملي باشيم.
وي سال پايه اين مطالعات را سال 1390 عنوان و بيان كرد: بر اين اساس در اين سال، احداث پل روگذر در چهارراه نادري و عمران، طرح‌هاي تغيير جهت در معابر و طرح‌هاي اصلاح هندسي اجرا شده، در نظر گرفته شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين در ادامه به افق كوتاه مدت اين مطالعات اشاره كرد و گفت: در افق كوتاه مدت درمجموع 12 معبر جديد به طول تقريبي 17 كيلومتر، دو كيلومتر تعريض معبر و 20 تقاطع غيرهمسطح پيش بيني شده است كه به تدريج از سال 1391 تا 1395 توسط شهرداري طراحي و اجرا مي‌شود.
همداني در خصوص طرح‌هاي ميان مدت اين مطالعات نيز اظهار كرد: هفت معبر جديد و شش معبر جديد تعريض در مجموع به طول 24 كيلومتر و همچنين 12 تقاطع غيرهمسطح در طرح‌هاي اين افق پيش بيني شده است كه از سال 1396 تا 1400 توسط شهرداري به بهره برداري خواهد رسيد.
وي همچنين احداث دو معبر جديد به طول 12 كيلومتر و 12 تقاطع غير همسطح را از طرح‌هاي پيش بيني شده در افق بلند مدت مطالعات جامع حمل و نقل شهري قزوين عنوان كرد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين در ادامه ايجاد محدوده طرح ترافيك، احداث خطوط BRT، اصلاح جهت حركت در معابر و مكان يابي پاركينگ‌هاي طبقاتي مورد نياز را از ديگر طرح‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده در مطالعات جامع حمل و نقل عنوان كرد و گفت: امكان سنجي احداث سامانه ‌هاي ريلي در داخل و حومه شهر قزوين، اصلاح شبكه خطوط اتوبوسراني، مكان يابي پايانه‌هاي حمل و نقل درون شهري و مكان يابي دور برگردان‌هاي مورد نياز از ديگر پروژه‌هاي مطرح شده در اين مطالعات است.
همداني در ادامه به ديگر برنامه‌هاي مطرح شده در اين مطالعات اشاره و اظهار كرد: تعيين محدوده كاميون و وانت بار ممنوع، مكان‌هاي باراندازها، ساماندهي نظام جابه جايي كالا در شهر، تعيين حداكثر ظرفيت تراكم ساختماني در نواحي مسكوني و تجاري و همچنين راهكارهاي مديريت تقاضاي سفر از جمله اين برنامه‌ها است.
وي يكي از اهداف اصلي مطالعات جامع حمل و نقل درون شهري را شكل گيري شبكه بزرگراهي در پيرامون شهر قزوين اعلام كرد و گفت: علاوه بر ايجاد اين شبكه بزرگراهي پيرامون شهر، سه رينگ ترافيكي در هسته مركزي شهر در مقياس درون شهري و فراشهري پيش بيني شده است كه تا سال 1410 محقق خواهد شد. همچنين جهت استفاده بهينه از آزاد راه موجود در شمال شهر قزوين نيز پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته است.
معاون شهردار در حوزه حمل و نقل و ترافيك در پايان خاطر نشان كرد: جهت بهبود وضعيت ورودي‌هاي شهر نيز معابر و تقاطع‌هاي جديدي در طرح‌هاي اجرايي اين مطالعات گنجانده شده كه از جمله آن مي‌توان به طرح احداث شرياني درجه يك از ميدان مينودر به بلوار معلم و بلوار مطهري اشاره كرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط