دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲

گنجي،مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد :

آغاز عمليات عمراني آماده‌سازي قطعات مديران 4و3 در پونك با اعتبار 8ميليارد ريال

شهروندان ساكن اين قطعه درخواست‌هاي زيادي براي آغاز عمليات عمراني پروژه آماده سازي داشتند و بر اساس ضرورت عمليات عمراني اين پروژه را آغاز كرد.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني آماده‌سازي قطعات مديران 4و3 در پونك با اعتبار 8ميليارد ريال آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصرگنجي با بيان اينكه شهروندان ساكن اين قطعه درخواست‌هاي زيادي براي آغاز عمليات عمراني پروژه آماده سازي داشتند و مديريت اين منطقه بر اساس ضرورت عمليات عمراني اين پروژه را آغاز كرد، افزود: با آماده‌سازي سطح منطقه ارتقاء کيفيت سکونت افزايش يافته و همچنين محل خوبي براي سکونت شهروندان خواهد بود.

گنجي بيان كرد: طبق برنامه‌ريزي، تلاش خواهد شد عمليات عمراني اين پروژه تا پايان سال جاري به اتمام برسد.

وي 15هزار مترمكعب خاكبرداري و 20هزار مترمكعب خاكريزي را از جمله مشخصات عمراني اين پروژه عنوان و بيان كرد: مساحت اجراي اين پروژه 30هزار مترمربع است كه كليه معابر فرعي و اصلي آماده سازي خواهد شد.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين اضافه كرد: اجراي اين پروژه يكي از درخواست هاي شهروندان بود كه اميدواريم با اجراي آن برخي از مشكلات رفاهي ساكنين اين قطعه مرتفع شود.

پايان پيام

تصاویر مرتبط