چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۱

حقيقت خواه، دبير ستاد محيط زيست شهرداري قزوين:

کيسه‌هاي پارچه‌اي براي حفاظت از محيط زيست جايگزين کيسه‌هاي پلاستيکي شود

کيسه‌هاي پارچه‌اي بايد جايگزين کيسه هاي پلاستيکي در خريد روزانه شهروندان از فروشگاه‌هاي سطح شهر در راستاي حفاظت از محيط زيست شهر شود.

 

دبير ستاد محيط زيست شهرداري قزوين گفت: شهروندان با جايگزين كردن کيسه‌هاي پارچه‌اي به جاي کيسه‌هاي پلاستيکي در خريد روزانه از فروشگاه‌هاي سطح شهر مي‌توانند به حفاظت از محيط زيست شهر كمك كنند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سمانه حقيقت خواه به مناسبت روز 21تيرماه، كه به نام "روز بدون كيسه پلاستيكي" نامگذاري شده است و شعار اين روز «يک کيسه پلاستيکي کمتر» مي‌باشد، افزود: شهرداري قزوين در راستاي حمايت از طرح استفاده كمتر از كيسه هاي پلاستيكي با هدف حفاظت از محيط زيست شهر به شهروندان پيشنهاد كرده است، براي خريدهاي روزانه خود از زنبيل هاي قديمي استفاده كنند.
 حقيقت خواه با بيان اينكه در حالي که توليد سرانه كيسه پلاستيكي در ايران، 1.15 درصد  توليد جهان است، حرکت هايي نياز است تا استفاده از كيسه پلاستيکي کنترل شود، تصريح كرد: اين حرکت براي جلب مشارکت هاي مردمي در استفاده کمتر از کيسه هاي پلاستيكي انجام مي‌شود.
وي هدف از اجراي اين طرح را جلب مشارکت شهروندان و اصناف در زمينه استفاده از جايگزين مناسب مانند کيسه هاي پارچه اي به جاي کيسه هاي پلاستيکي در خريد روزانه از فروشگاه هاي سطح شهر عنوان كرد و يادآور شد: ميزان كيسه پلاستيکي توليدي در ايران بيش از 177 هزار تن در سال برآورد مي شود و بر اساس آمارهاي جهاني روزانه 3.5 ميليون تن كيسه پلاستيكي در سراسر دنيا توليد مي شود که سهم ايران از اين توليد به 40  هزار تن در روز مي رسد؛ اين ميزان، 1.15 درصد توليد جهان است.
دبير ستاد محيط زيست شهرداري قزوين افزود: براي فرهنگ سازي و كنترل مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي به خصوص در هنگام خريد، 21تيرماه را روز بدون كيسه هاي پلاستيكي نام گذاري كردند و اين حركت براي كم كردن  توليد زباله‌هاي انجام مي‌شود كه بازيافت آنها در طبيعت زمان بسيار زيادي نياز دارد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط