سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۰

گنجي ، مدير منطقه سه شهرداري قزوين :

عمليات اجرايي آماده‎سازي پونک در سال 91 آغاز شد

عمليات اجرايي آماده‎سازي پونک که در سال 91 برنامه ريزي شده است با اعتبار يک ميليارد و 300ميليون تومان آغاز شد.

مدير منطقه 3 شهرداري قزوين گفت: عمليات اجرايي آمادهسازي پونک که در سال 91 برنامه ريزي شده است با اعتبار يک ميليارد و 300ميليون تومان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 3 شهرداري قزوين، ناصر گنجي با بيان اينکه پروژه آمادهسازي پونک با هدف بهبود عبور و مرور شهري و رفاه ساکنين مرحله به مرحله در حال اجراست، گفت: اين پروژه به دليل گستردگي کار  هر ساله قسمتي از  اين ناحيه آمادهسازي ميشود که طبق برنامهريزي انجام شده در سال جاري عمليات پيش بيني شده به اتمام خواهد رسيد و  امسال نيز پروژه آماده‌سازي اين ناحيه به طور کامل به اتمام خواهد رسيد.

وي با تصريح اينکه در سال 91 اعتبار آماده سازي اين ناحيه نسبت به سال گذشته که يک ميليارد تومان بود افزايش يافته است، اضافه کرد: برنامه‌ريزي سال جاري براي آماده‌سازي اين ناحيه در صورت شرايط مناسب آب و هوا  و تامين منابع مالي به طور کامل به اتمام خواهد رسيد.

گنجي افزود: سال گذشته جهت تسريع در اجراي عمليات، پروژه آماده سازي پونک با دو  پيمانکار پروژه اجرايي گرديد و امسال نيز به همين صورت براي تسريع در عمليات عمراني اين پروژه از دو پيمانکار استفاده شده است که يکي از پيمانکاران سازمان شهرداري قزوين با اعتبار 500ميليون تومان است.

مدير منطقه 3 شهرداري قزوين گفت: براي آماده سازي پونک طبق برنامه‌ريزي سال جاري  آماده‌سازي قطعات مديران 3 و4، کوچه‌هاي انتظار 4، ايران 17، نرگس 36، بهار 36، بشارت يک و کوچه‌هاي جنوب مخابرات واقع در بلوار اميرکبير انجام خواهد شد.

 گنجي بيان کرد: همچنين طبق برنامه‌ريزي سال جاري آماده سازي قطعات پشت خيابان سازمان حج و زيارت، خيابان شرقي پزشکي قانوني و خيابان غرب مخابرات انجام خواهد شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط