دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

در راستاي تحقق آموزش فرهنگ شهروندي صورت مي گيرد؛

شرکت مدرسين کلاس هاي تابستاني شهرداري در دوره هاي آشنايي با فرهنگ شهروندي

در راستاي تحقق آموزش فرهنگ شهروندي به هنرجويان مراکز فرهنگي و آموزشي شهرداري قزوين ، مدرسين کلاس هاي تابستاني از17 تير ماه تا 14 مرداد ماه سال جاري در دوره هاي آشنايي با فرهنگ شهروند

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوين؛ حميد نيرومند مدير مراکز آموزشي شهرداري قزوين اظهارکرد : با توجه به لزوم آموزش فرهنگ شهروندي به هنرجويان كلاس هاي تابستاني شهرداري كليه مدرسين اين کلاس ها دوره هاي 15 ساعته را طي مي كنند .

نيرومند تاکيد کرد : در دوره آشنايي با فرهنگ شهروندي مدرسين کلاس هاي آموزشي نسبت به ماهيت فرهنگ شهروندي و ضرورت ارتقاي آن اطلاعات لازم را کسب مي کنند و اين تجربيات را به عنوان رويکرد اصلي در آموزش رشته هاي مختلف به هنرجويان ترم تابستان نيز انتقال مي دهند و در پايان دوره به مدرسين کلاس هاي آموزشي گواهينامه ارايه مي شود .

مدير مراکز آموزشي شهرداري قزوين يادآور شد : اين دوره در پنج جلسه  و با موضوعات ضرورت فرهنگ شهروندي و ماهيت آن، نگهداري از فضاي سبز و نقش آن در زندگي شهري ، بازيافت چيست ؟ و چرا ضروري است ؟، آتش نشاني و لزوم  رعايت نکات ايمني درزندگي شهري و شهروند و ترافيک برگزار مي شود.

تصاویر مرتبط