شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۷

عرشيان، مدير عامل سازمان تراقيك شهرداري قزوين:

اصلاح هندسي و علامت گذاري ناحيه چوبيندر قزوين با هدف ايمن سازي مسير تردد صورت گرفت

در راستاي ساماندهي ترافيك ناحيه چوبيندر، طرح اصلاح هندسي و علامت گذاري اين ناحيه به همت سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و تراقيك شهرداري قزوين، مديرعامل اين سازمان، اعتبار انجام اين طرح را 180 ميليون ريال اعلام و خاطر نشان كرد: خط كشي طولي، رنگ آميزي سرعت گاهها و محل عبور عابرين پياده از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاي انجام اين طرح بود.

اسماعيل عرشيان با اشاره به اينكه انجام طرح مذكور توسط بخش خصوصي و ظرف مدت 15 روز به انجام رسيد تصريح كرد: ايمن سازي مسير تردد و كاناليزه كردن مسير عبور عرضي عابرين پياده از جمله مهم ترين اهداف اقدام سازمان حمل و نقل و تراقيك شهرداري قزوين در ناحيه چوبيندر مي باشد.

تصاویر مرتبط