جمعه ۱۳۹۱/۰۴/۱۶

کاظمي، مدير عامل سازمان پارك ها و فضاي سبز قزوين:

برگزاري جشنواره فضاي سبز ،پيام آور شادابي و نشاط

اين جشنواره با هدف افزايش روحيه نشاط و شادابي وتشويق و آموزش كودكان و خانواده ها به حفاظت از گياهان و ترويج فرهنگ حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري هر روز در يك بوستان شهر برگزار مي شود.

 

سيد مهدي كاظمي، مدير عامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: برگزاري مسابقات نقاشي براي كودكان با موضوع فضاي سبز وآموزش چهره به چهره شهروندان در خصوص نقش و اهميت فضاي سبز و ضرورت حفظ و نگهداري آن سرفصل برنامه هاي اين جشنواره است.
كاظمي افزود: آموزش چهره به چهره شهروندان به منظور بالا بردن اطلاعات شهروندان در رابطه با مسائل و مشکلات فضاي سبز شهري ، رفع نياز آنها به اطلاعات لازم براي نگهداري صحيح از فضاي سبز شهري و به خصوص ايجاد انگيزه براي ايجاد  فضاي سبز برگزار مي شود.
 وي با اشاره به همكاري خوب شهروندان در نگهداري و آبياري فضاي سبز  مقابل منازل و محل كسب گفت: ر نظر داريم با شناسايي و تقدير از اين شهروندان روحيه همياري و مشاركت شهروندي در نگهداري فضاي سبز شهري را تقويت نماييم .
مدير عامل سازمان پارك ها و فضاي سبز، وجود فضاي سبز گسترده  و زيبا را موجب داشتن شهروندان شاداب و پويا دانست و آموزش شهروندي را عاملي مهم در كاهش هزينه هاي حفظ و نگهداري فضاي سبز برشمرد.
مهندس كاظمي ، برگزاري مسابقات نقاشي كودكان با موضوع طبيعت، فضاي سبز و محيط زيست، تحت عنوان سفرهاي رنگين كمان را از ديگر برنامه هاي اين جشنواره برشمرد كه هر روز در يك بوستان شهري ،ضمن ترغيب كودكان به نقاشي، جوايزي به آنها اهدا مي شود. 
لازم به ذكر است در اين برنامه ها ضمن نظرسنجي از شهروندان ،پيشنهاد و ايده هاي آنان پيرامون فضاي سبز شهري اخذ مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط