دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

رضايي، مدير سامانه 137 شهرداري قزوين خبرداد ؛

در يك ماهه اخير بيشترين تماس ها با 137 در حوزه مرمت و روكش آسفالت

از21 ارديبهشت ماه تا 20 خردادماه سال جاري، 683 تماس مردمي با سامانه 137 برقرارشد وبيشترين خواسته مردم مربوط به تعمير، مرمت وروكش آسفالت معابر با 144 موردتماس مي باشد.

 

مدير سامانه 137 شهرداري قزوين گقت: بيشترين درخواست ها با 234 مورد مربوط به منطقه دوشهرداري، مديريت پسماندمنطقه يك، منطقه سه، سازمان پارك ها وفضاي سبزوسازمان حمل ونقل وترافيك بوده است که به ترتيب165، 98، 66، 59، 27مورد ازتماس ها رابه خود اختصاص داده اند.
علي رضايي، خاطرنشان كرد: بيشترين تقاضاي مردم مربوط به تعمير، مرمت وروكش آسفالت معابر با 144 مورد و رفع سد معبر، جمع آوري خاك ونخاله، جمع آوري زباله وضايعات، نظافت معابر، ترميم جداول به با 87،42،38، 28، 24 مورد دررده هاي بعدي قرار دارند.
وي اضافه كرد: همچنين 17 مورد لايروبي جوي ها، 15 مورد رفع مزاحمت مشاغل وصنوف، 19 درخواست درخصوص رفعآلودگي ناشي ازساخت وساز، 13 تقاضا جهتبرخورد با ساخت وسازغير مجاز، 11 تماس به منظوراصلاح شيب جوي ها، 9 درخواست براي حذف زوايد فيزيكي معابر، 19 مورد درحوزه ترميم حفاظها، پل ها ومعابر و8 تماس نيزجهت شستشوي مخازن زباله بوده است.
مدير سامانه 137 شهرداري قزوين بابيان اينكه واحدبازخوردگيري سامانه موفق به برقراري تماس با 459 نفر از تماس گيرندگان شده، عنوان كرد: ازاين تعداد 253 نفر ازعملكرد شهرداري اعلام رضايت كرده وبه 123 نفرنيز اطلاع رساني لازم انجام شد و 83 مورد نيز اعلام نارضايتي كردند.
رضايي تصريح كرد: با بررسي هاي انجام شده توسط ناظران ميداني، 27 مورد از نارضايتي ها منجربه تاييد عملكرد و56 مورد نيز در حال پيگيري است.
وي خاطرنشان كرد: افزايش ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد واحدهاي اجرايي شهرداري نسبت به ماه هاي قبل،نشان دهنده پاسخگويي به خواسته هاي شهروندان وانجام بهتر امور توسط مجريان علي رغم مشكلات موجود است.
مديرسامانه 137 يادآور شد: اكنون نارضايتي عمده مردم از طولاني بودن روندانجام امور توسط واحد137 است كه اميدواريم اين مشكل با تدابير شهردارقزوين كه به مديران نيز ابلاغ شده رفعشود .
رضايي در خاتمه گفت: سامانه 137 به صورت شبانه روزي آماده دريافت پيام هاي شهروندان در امور مربوط به شهرداري اعم از انتقادات، شكايات، درخواست ها، پيشنهادات وتقدير وتشكر مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط